Linen is a strange creature indeed

Hello everyone! Dag iedereen!

 

In the midst of my busy May month, I put together this dress. It’s quite lovely, no? I started cutting the fabric before I left for Italy to meet up with my parents, actually wanting to make it before I left, but I of course had to choose a dress with a million pieces, so yeah, that did not happen.

In het midden van een drukke mei vakantie, ik heb deze jurk genaaid. Het is heel mooi, vindt je niet? Ik begon met uitsnijden voordat ik vertrok naar Italië om mijn ouders te ontmoeten. Eigenlijk wou ik hem naaien voordat ik vertrok, maar ik moest natuurlijk een ​​jurk kiezen met een miljoen stuks, dus ja, het is niet gebeurd.

Colette Parfait Dress

I had made a wearable muslin last year, but never blogged about it because I didn’t think it was too spectacular. I made it from white and black fabric, therefore see-through, so instead of using the facing, which is how the pattern is designed, I decided to make a lining. I just cut out all of the pieces in both fabric and lining, then attached it like you would a facing. It turned out pretty well. The bodice had a little bit gaping on the sides and back, but nothing too noticeable. I made sure to take 1cm out of the sides for this make.

Ik had een proef jurk vorig jaar gemaakt, maar nooit geblogd omdat het niet erg spectaculair is. Ik heb het gemaakt van wit en zwart stof, dus een beetje doorzichtig. In plaats van het gebruik van de facing, dat is hoe het patroon is ontworpen, heb ik besloten om een voering te maken. Ik knipte alle stukken in zowel stof als voering, en heb de voering als facing latten inzetten. Het ging vrij goed. Het bovenlijf zit een beetje los aan de zijkanten en achterkant, maar niets te opvallend. Ik zorgde ervoor dat ik 1 cm uit de zijkanten van dit jurk had uitgeknipt.

Colette Parfait Dress

For this one, I followed all instructions. My only regret is that I used a regular zipper instead of an invisible zipper. However, this dress was made completely from items in my stash, which I’m quite proud of. I am also not completely crazy about the fit. Despite the gaping, I feel like the muslin fits better. This one still gapes in the back a bit, but I also find the bodice front looks a bit ‘droopy’ across my bust. I’ve seen a lot of versions of this dress and in all of them, the bust fits quite tightly. I’m just going to attribute it to the fabric, as linen is a strange creature indeed.

Ik heb netjes alle instructies gevolgd. Mijn enige spijt is dat ik een normale rits in plaats van een onzichtbare rits heb gebruikt. Echter, werd deze jurk volledig gemaakt van items in mijn stash, waar ik best trots op ben. Ik ben ook niet helemaal gek over de pasvorm. Ik voel wel een beetje dat de muslin beter past. Deze jurk gaapt ook in de rug een klein beetje, en ik vind ook de voorkant ziet er een beetje ‘hangende’ over mijn borsten. Ik heb heel wat versies van deze jurk gezien en in alle van hen, paste de voorkant mooi strak. Ik ga gewoon aan het toeschrijven aan de stof, zoals linnen is inderdaad een vreemd wezen.

Colette Parfait Dress

This was my first time working with linen. I can’t help but think it’s a strange material to work with. It’s kind of flowy like chiffon, but doesn’t slip while you sew. It’s also a bugger to cut out because it doesn’t want to lay straight on-grain.

Dit was mijn eerste keer werken met linnen. Ik vind het een heel vreemd materiaal om mee te werken. Het is bijna chiffon-achtig, maar niet wegglijdt terwijl u naait. Het is ook een donder uit te snijden, omdat het niet aan de rechtdoor-graan wil leggen.

Colette Parfait Dress

You would think with all of my moaning about the fit that I don’t like this dress, but I really do like it. Besides it being comfortable and light for summer, I really love the print! The colours are just perfect for my complexion. I’m just a tiny bit sad that the colours bled so much when I did the pre-wash. The light purple parts used to be white, btw. But it’s so important to pre-wash linen because it shrinks like crazy. Both ways! And I don’t like to risk pre-washing my fabrics in cold water in case they accidentally end up in a warm or hot wash in the future, you know.

Je zou denken dat met al mijn klachten over de pasvorm dat ik niet van deze jurk hou, maar ik vind het heel leuk eigenlijk. Naast het feit dat het comfortabel en licht voor de zomer is, ik hou echt van de print! De kleuren zijn gewoon perfect voor mijn huidkleur. Ik vind het een klein beetje jammer dat de kleuren bloedde zo veel als ik de voorwas deed. De lichtpaarse onderdelen waren eerst wit. Maar het is zo belangrijk om linnen voor te wassen omdat het krimpt als een gek. Van beide kanten! En ik neem de risico niet om mijn stoffen in koud water te wassen voor het geval dat ze per ongeluk in een warme of hete wassen in de toekomst komen, weet je wel.

Colette Parfait Dress

I entered this dress into a competition over at The Monthly Stitch, so if you have a moment, please drop by and vote for my dress “Simply Parfait.” Thank you!

Ik doe mee aan een wedstrijd over bij The Monthly Stitch, dus als je een moment hebt, kom langs en ​​stem voor mijn jurk “Simply Parfait.” Alvast bedankt!

 

And finally, I shall leave you with one of the silliest outtakes from this photoshoot, which was done by Mr. Livana. (Believe me, there were more than just this one…)

IMG_0900

8 replies
 1. IngeMaakt
  IngeMaakt says:

  Wauw, wat een mooie! Ik heb heel vaak getwijfeld of ik deze stof ook zou kopen omdat de kleuren zo mooi zijn maar ik hou ook niet zo van linnen. Ik denk dat je wel een goed patroon hebt uitgekozen ervoor, en het staat je prachtig!

  Reply
  • Joanne
   Joanne says:

   Dank je wel! Linnen kan zo maar gekreukeld worden maar ik denk omdat de rok uit 6 stukjes bestaat, valt het wel mee. Het kan ook zijn dat het niet 100% linnen is hoor. Ik heb het op de stoffenspektakel gevonden zonder kaartje.

   Reply
 2. rachelinred
  rachelinred says:

  O wat een mooitje! Ik snap je frustraties met linnen wel, het is makkelijker te gebruiken bij een patroon dat wat losser zit, dan voor een fitted dress.
  Toch vind ik hem heel mooi hoor! En dat het eerst wit was… Ach… Dat weet toch niemand? Lol.
  Trouwens superleuk om je Nederlandse versie te lezen!

  Reply
   • rachelinred
    rachelinred says:

    Ja precies! 🙂 Je Nederlands is heel goed overigens. Alleen de naaitermen vertaal je soms niet, of op een grappige manier vertaald, maar ik snap het dus wel volkomen. Dat is juist het leuke… 🙂 niks aan veranderen dus!

    Reply
    • Joanne
     Joanne says:

     Haha. Voor de naaitermen moet ik tot nu toe Google translate gebruiken. Die is niet het allerbeste voor vertaling! Ik moet gewoon meer Nederlandse hobby bladen gaan lezen. Wordt het van zelf beter.

     Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply